logo


“ความกลัว” ที่จะสร้างความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะในการแข่งขันครั้งสำคัญ[...]
สำหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นประจำ ควรทราบข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานกับกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งแหล่งพลังงานออกได้ 4 ระบบ[...]
"อะไรคือสิ่งสำคัญเมื่อนักกีฬาต้องเข้าแข่งขัน ร่างกายและทักษะพอไหม เราใช้เวลาไปกับการฝึกซ้อมทางร่าง วันละ 3-4 ชั่วโมง แต่ใจล่ะ..."[...]
การหายใจ นั้นไม่เพียงแต่เป็นการผ่อนคลายความเครียดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังอาจช่วยการแสดงความสามารถให้ดีขึ้นได้ด้วย เนื่องจากการหายใจที่ถูกวิธีจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มป[...]
ภาษาที่เราใช้เป็นโปรแกรมสร้างมาจากสมอง การใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญฉลาด ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเหนือชีวิตและโชคชะตา การใช้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด [...]
การนิยามความหมายของคำว่า “ความเครียด” มีความแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่มีต่อความเข้มข้น และในอีกลักษณะหนึ่งคือการตอบสนองต่อสถานการณ์[...]
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนมือใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก และพยายามที่จะใช้วิธีการทางจิตวิทยาการกีฬาเข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถทางการกีฬา[...]
ดร.แจ๊ค เจ. เลซิก นักจิตวิทยาจากศูนย์จิตวิทยากีฬารัฐโอไฮโอ ชี้แนะความหมายของการ "ประสบความสำเร็จ" ในนักกีฬา[...]
ความก้าวร้าวทางการกีฬา เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะหากกล่าวถึงความก้าวร้าวเพียงอย่างเดียว ย่อมหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง[...]
ในการแข่งขันกีฬา ได้มีคำกล่าวว่า “จิตใจ” เป็นส่วนสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะละเอียดอ่อน ใช้ความแม่นยำสูง และมีแรงกดดันต่อจิตใจมาก เช่นกีฬา “กอล์ฟ”[...]

...